Cài đặt Social: Pixel ID, GA ID,..


Facebook Pixel ID:

Là đoạn mã JavaScript mà Facebook cung cấp cho các nhà quảng cáo chèn vào trang web để theo dõi hành vi, đo lường hiệu suất và tối ưu hóa cũng như tạo tệp đối tượng tùy chỉnh cho chiến dịch quảng cáo của bạn. Điều này giúp bạn tận dụng tối đa lưu lượng truy cập vào website thông qua các hoạt động truyền thông khác của mình.

Facebook Pixel ID được hiển thị ở đâu trên Sukien?
Trên trang chủ Sukien, chọn Sự kiện của tôi >> Lựa chọn Sự kiện >> Chỉnh sửa sự kiện >> Cài đặt 


Làm thế nào lấy được mã Facebook Pixel ID:
Bước 1: Truy cập vào trình quản lý quảng cáo: https://www.facebook.com/ads/manager . Trên giao diện mới bạn chọn Trình quản lý sự kiện >> kết nối nguồn dữ liệu.


Bước 2: Thao tác kết nối nguồn dữ liệu, lựa chọn các nguồn dữ liệu mới để kết nối.


Bước 3: Bạn chọn phương thức kết nối (Facebook pixel) >> Kết nối >> Continue.

Bước 4: Màn hình hiển thị, Bạn đặt tên cho pixel, Nhập đường dẫn website liên kết và đồng ý với Điều khoản Pixel Facebook >> Tiếp tục. Màn hình hiển thị:
Có thể dùng Pixel để kết nối hoạt động trên trang web, bạn chọn cách cài đặt: Thêm mã pixel vào trang web theo cách thủ công hoặc Dùng tich hợp đối tác.

ID Pixel có dạng: 

Cuối cùng, Bạn copy sử dụng ID Pixel dán đoạn mã vào Facebook Pixel ID trên Sự kiện. 

Chúc bạn thành công!