Gửi chiến dịch SMS


Tương tự như chiến dịch Email, Sukien.net ra mắt tính năng gửi chiến dịch / tin nhắn hàng loạt để nhắc lịch học trong sự kiện sắp diễn ra của mình.

Tại Sự kiện, bạn vào Sự kiện của tôi >> Lựu chọn sự kiện >> chỉnh sửa sự kiện >> Chiến dịch giống như hướng dẫn gửi chiến dịch Email. Thao tác chọn "+ Chiến dịch SMS mới"
Tiếp theo, bạn tạo chiến dịch mới và điền đầy đủ thông tin 

Tên chiến dịch: Chỉ người tạo xem được, để dễ dàng quản lý các chiến dịch

Lựa chọn Sự kiện bạn muốn nhắc lịch học sắp tới

Chọn trạng thái thanh toán và trạng thái tham dự

Nội dung gửi: Giới hạn 160 ký tự. Nội dung nên gồm: Ai Gửi đến ai / Thời gian / Địa Chỉ / Số điện thoại.

Chế độ gửi: Gửi ngay / Đặt lịch gửi. Sau đó bấm Lưu để hoàn tất hoặc Lưu nháp để chỉnh sửa nếu cần

Bước 3: Thao tác gửi xong, hệ thống cập nhật trạng thái

Tại đây, bạn thống kê được hệ thống SMS đã gửi / Bao nhiêu tin được mở

Để xóa bất kì một chiến dịch nào, lựa chọn nút dấu x bên góc phải chiến dịch đó.

Để thêm mới chiến dịch, bạn Click vào dấu “+ Chiến dịch SMS mới” và sau đó thực hiện các thiết lập như hướng dẫn ở trên.

Lưu ý: Để gửi được email cho chiến dịch, bạn cần mua gói email và sms của sukien.net. Tham khảo Bảng giá ngay tại Bảng giá hoặc gọi trực tiếp đến số Hotline: 0904.840.440 để được hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất.

Nếu người dùng biết linh hoạt ứng dụng chức năng gửi chiến dịch trên Sự kiện thì đây sẽ là một chức năng vô cùng hữu ích trong quá trình truyền thông biết đến sự kiện cũng như trong quá trình chăm sóc khách hàng sau này.

Chúc bạn thành công!