Nhúng form đặt vé vào landing page / Website


Mã nhúng
là một đoạn Code giúp bạn nhúng (thêm) một hình ảnh, video, đường link đăng ký vào trong landing page / website của bạn. Mục đích của việc lấy mã nhúng giúp học viên đăng ký tham dự có thể đăng ký trực tiếp vé tại cửa sổ Sự kiện, không cần phải kích chuột vào đường link để sang một cửa sổ mới nữa. 

Để nhúng form đặt vé vào landing page / website

Bước 1: Đăng nhập Sukien, chọn Sự kiện của tôi >> Lựa chọn Sự kiện >> Chỉnh sửa sự kiện >> Cài đặt 

Bước 2: Tại phần cài đặt bạn chọn đối tượng mã nhúng 

1. Link đặt vé và thanh toán vé Sự kiện

Link đặt vé có dạng: https://sukien.net/checkout/

Bạn có thể gắn mã aff và src vào cuối link, ví dụ: https://sukien.net/checkout/1298?aff=16&src=tho.fb

>> Cách tạo link checkout: https://help.sukien.net/6-link-checkout-dat-mua-ve

Lưu ý: Không hỗ trợ trỏ link đặt vé về website / landing page

Bạn có thể nhúng link đặt vé vào nút của văn bản Chatbot - Fchat, trường URL và chọn 100% cửa sổ để khách hàng có thể Click đăng ký dễ dàng, hoặc gửi bạn bè / trên các trên mạng. Màn hình hiển thị như ảnh trên, chọn vé / điền thông tin và xác nhận ĐẶT VÉ NGAY.

Đây cũng là cách truyền thông nhờ bên thứ 3 quảng bá sự kiện của mình

2. Mã nhúng nút đăng ký

Copy đoạn mã nhúng đặt vào website / landing page của bạn. Đoạn mã nhúng có dạng:

Đăng ký ngay

Bạn có thể thay đổi tên ĐĂNG KÝ NGAY nếu muốn.

3. Mã nhúng form đặt vé IFrame

Lựa chọn 2 hình thức: Khách tự chọn vé hoặc cố định 1 loại vé, hiển thị form điền thông tin

Copy đoạn mã nhúng đặt vào website / landing page của bạn. Đoạn mã nhúng có dạng:

Bạn đăt mã nhúng này vào landing page, ví dụ: https://business.sukien.net/

Bạn có thể chèn tham số aff và src để biết khách đăng ký đến từ nguồn nào. Ví dụ: https://business.sukien.net/?aff=16&src=tho.email

Chúc bạn thành công!