Phân quyền quản lý đơn vị tổ chức

Sau khi đã tạo thành công đơn vị tổ chức, bạn hoàn toàn có thể Phân quyền cho nhiều tài khoản User vào để quản lý 

Bước 1: Sau khi đăng nhập Tài khoản trên Sukien.net. Tại biểu tượng Hồ sơ ở góc trên bên phải giao diện trang chủ, Chọn "Đơn vị tổ chức"

Bước 2: Tại Đơn vị tổ chức mà bạn có quyền Owner/Admin, chọn “Quyền” của bạn

Bước 3: Bạn nhập địa chỉ Email của User muốn phân quyền >> Chọn quyền >> Lưu quyền 

* Lưu ý: 

- Owner Có đầy đủ các quyền, thêm/bớt User

- Admin có quyền chỉnh Sửa nội dung Đơn vị tổ chức 

 

Chúc bạn thành công!

Sukien.net - MẠNG CHIA SẺ SỰ KIỆN MIỄN PHÍ

- VP: Tầng 6 Tòa nhà iNET, Số 247 Cầu Giấy, Hà Nội 

- Hotline: 0904 840 440

- Email: cskh@sukien.net 

- Fanpage: https://www.facebook.com/fan.sukien.net