Tạo đơn hàng từ chatbot Fchat.vn

Khi seeding hay chạy quảng cáo trên Facebook để truyền thông, quảng bá thu hút nhiều học viên liên tục tham dự sự kiện của mình. Khách có thể tự đăng ký theo form sẵn,hệ thống tự động đẩy đơn hàng về và bạn xử lý trên Danh sách đăng ký Sự kiện một cách nhanh chóng. Để thao tác tạo đơn hàng, bạn sử dụng Chatbot - Fchat. 

Để cài đặt chức năng này, bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Thao tác fchat.vn có Fanpage đã liên kết với Fchat và bấm vào biểu tượng như hình:

Xem hướng dẫn liên kết page với Fchat: https://fchat.vn/help/ket-noi-fanpage

Bước 2: Bạn vào đối tượng Tin nhắn và thêm nhóm Block. Một nhóm Block bao gồm nhiều Block để bạn dễ dàng quản lý khi kịch bản của bạn có nhiều Block tin nhắn.

Bước 3: Cài đặt nội dung các block

Trong mỗi văn bản sẽ có nút, bạn có thể chuyển hướng đến trang webside, đến một đường link dẫn hay đến các block khác. Bằng cách Thêm Nút >> Chọn >> Hoàn tất.