Xem đơn hàng gắn Affiliate của tôi


Khi có thông tin khách hàng đăng ký qua Link Affiliate của bạn, bạn cần kiểm tra đơn hàng để xử lý và thống kê danh sách

Để xử lý đơn hàng, bạn thao tác:
Bước 1: Tại màn hình giao diện Affiliate, bạn chọn Đơn hàng

Bước 2: Tại đây, bạn có thể lọc danh sách khách hàng theo từng Sự kiện mà bạn đã gắn link AFF, từng lịch hoặc theo khoảng thời gian cụ thể bằng tính năng Lọc dữ liệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm khách hàng đăng ký theo Mã đơn, Họ Tên, Số điện thoại.


Để hiện ra danh sách chỉ chứa AFF của bạn, chọn đối tượng Affiliate như trên ảnh.

Xử lý đơn hàng xem hướng dẫn tại đây: https://help.sukien.net/5-xu-ly-don-hang

Bước 3: Thống kê đơn hàng

Làm thế nào bạn có thể thống kê được số lượng đơn hàng / khách hàng đã đăng ký qua link Affiliate của tôi?

Tại màn hình bước 2, bạn chọn đối tượng Thống kê

Tại đây, bạn có thể chọn theo lịch sự kiện cần kiểm tra. Hệ thống sẽ thống kê dữ liệu / số liệu khách hàng đăng ký qua link Affiliate của bạn theo từng ngày, từng quãng thời gian cụ thể. 

Chúc bạn thành công!